Witam Państwa na stronie poświęconej prowadzonej przeze mnie Kancelarii Radcy Prawnego. Tytuł zawodowy radcy prawnego i uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskałem w wyniku wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. W 2010 r. uzyskałem tytuł doktora nauk prawnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski) za rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniom nacjonalizacji nieruchomości ziemskich w drodze reformy rolnej. Dotychczasowe, kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując m.in. w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  w  Warszawie  oraz  wykonując  zawód  radcy prawnego i adwokata. Specjalizuję  się przede   wszystkim w sprawach odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie) oraz w prawie administracyjnym i prawie oświatowym. 
   Moją dewizą jest świadczenie pomocy prawnej na jak najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasad etyki radcy prawnego. Zapraszam do zapoznania się z profilem i szczegółową ofertą Kancelarii, żywiąc nadzieję, że zachęci ona Państwa do skorzystania z moich usług.
 

Z poważaniem,

                       radca prawny dr Waldemar Ziętek

 
4